Interface ClusterMessages.AddressOrBuilder

  • Method Summary

   All Methods Instance Methods Abstract Methods 
   Modifier and Type Method Description
   java.lang.String getHostname()
   required string hostname = 2;
   akka.protobufv3.internal.ByteString getHostnameBytes()
   required string hostname = 2;
   int getPort()
   required uint32 port = 3;
   java.lang.String getProtocol()
   optional string protocol = 4;
   akka.protobufv3.internal.ByteString getProtocolBytes()
   optional string protocol = 4;
   java.lang.String getSystem()
   required string system = 1;
   akka.protobufv3.internal.ByteString getSystemBytes()
   required string system = 1;
   boolean hasHostname()
   required string hostname = 2;
   boolean hasPort()
   required uint32 port = 3;
   boolean hasProtocol()
   optional string protocol = 4;
   boolean hasSystem()
   required string system = 1;
   • Methods inherited from interface akka.protobufv3.internal.MessageLiteOrBuilder

    isInitialized
   • Methods inherited from interface akka.protobufv3.internal.MessageOrBuilder

    findInitializationErrors, getAllFields, getDefaultInstanceForType, getDescriptorForType, getField, getInitializationErrorString, getOneofFieldDescriptor, getRepeatedField, getRepeatedFieldCount, getUnknownFields, hasField, hasOneof
  • Method Detail

   • hasSystem

    boolean hasSystem()
    required string system = 1;
    Returns:
    Whether the system field is set.
   • getSystem

    java.lang.String getSystem()
    required string system = 1;
    Returns:
    The system.
   • getSystemBytes

    akka.protobufv3.internal.ByteString getSystemBytes()
    required string system = 1;
    Returns:
    The bytes for system.
   • hasHostname

    boolean hasHostname()
    required string hostname = 2;
    Returns:
    Whether the hostname field is set.
   • getHostname

    java.lang.String getHostname()
    required string hostname = 2;
    Returns:
    The hostname.
   • getHostnameBytes

    akka.protobufv3.internal.ByteString getHostnameBytes()
    required string hostname = 2;
    Returns:
    The bytes for hostname.
   • hasPort

    boolean hasPort()
    required uint32 port = 3;
    Returns:
    Whether the port field is set.
   • getPort

    int getPort()
    required uint32 port = 3;
    Returns:
    The port.
   • hasProtocol

    boolean hasProtocol()
    optional string protocol = 4;
    Returns:
    Whether the protocol field is set.
   • getProtocol

    java.lang.String getProtocol()
    optional string protocol = 4;
    Returns:
    The protocol.
   • getProtocolBytes

    akka.protobufv3.internal.ByteString getProtocolBytes()
    optional string protocol = 4;
    Returns:
    The bytes for protocol.